לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ)

תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ) מתוך

תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ח–1948


ע״ר תש״ח, תוס׳ ב׳, 81; ע״ר תש״ט, תוס׳ א׳, 45, ת״ט; ס״ח תש״ט, 1; ק״ת תשי״ג, 1240; ס״ח תשי״ג, 156; תשט״ו, 98; תשט״ז, 40; תשי״ז, 26, 116; תשי״ח, 34; תשי״ט, 6; תש״ך, 7; תשכ״א, 16, 166; ק״ת תשל״ח, 1333; תשמ״ז, 1219; תשמ״ח, 32; ס״ח תשס״ב, 205; תשע״ח, 669.

הודעות על הארכת תוקף: י״פ תשכ״ג; ק״ת תשכ״ד, 477; תשכ״ה, 1057; תשכ״ו, 518; תשכ״ז, 424; י״פ תשכ״ח, 511; תשכ״ט, 268; תשל״א, 71, 759; תשל״ג, 954; תשל״ד, 1302; תשל״ה, 777; תשל״ו, 782; תשל״ז, 568; תשל״ח, 612; תשל״ט, 612; תש״ם, 1060; תשמ״א, 1075; תשמ״ב, 665; תשמ״ג, 649; תשמ״ד, 1199; תשמ״ה, 933; תשמ״ט, 618.

צווים: ק״ת תש״ט, 178; תשט״ז, 9, 607, 736; תשי״ז, 1421; תשי״ח, 791; תשכ״א, 1382; תשכ״ח, 911.


בהתאם לפקודת הארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ט–1949, תקפן של תקנות־שעת־חרום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ח–1948, בנוסח להלן, מוארך בזה עד לפרסום אכרזה לפי סעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כי חדל מצב החרום להתקיים.


לפי צו יציאה לחוץ לארץ (תיירים), תש״ט–1949 (ק״ת תש״ט, 178), התקנות בטלות לגבי כל אדם הנכנס למדינת ישראל על סמך אשרת־ביקור ושוהה בה כתייר. לפי צו יציאה לחוץ לארץ (ימאים ואנשי צוותות אויר) (מס׳ 2), תשט״ז–1956 (ק״ת תשט״ז, 607), התקנות בטלות לגבי ימאים ואנשי צוות אויר המנויים בצו האמור. לפי צו יציאה לחוץ לארץ (קונסול כבוד), תשי״ח–1958 (ק״ת תשי״ח, 791), התקנות בטלות לגבי קונסול כבוד שהוא אזרח מדינת חוץ ואינו אזרח ישראלי המחזיק בדרכון שירות או בדרכון מיוחד. לפי צו יציאה לחוץ לארץ (דייגים), תשכ״א–1961 (ק״ת תשכ״א, 1382), התקנות בטלות לגבי לגבי דייג המצויד בפנקס דייג בר־תוקף היוצא את הארץ כדי להצטרף לצוות בספינת דיג. לפי צו־שעת־חירום (יציאה לחוץ־לארץ) (ביטול התקנות לגבי היוצאים ליהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן), תשכ״ח–1968 (ק״ת תשכ״ח, 911), התקנות בטלות לגבי מי שיוצא אל יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן, ובלבד שהוא יוצא מכוח היתר, לרבות היתר כללי, שניתן על ידי מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל באותו שטח, כל עוד הוא מקיים את תנאי ההיתר כאמור.


[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו, תשכ״א־2, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ז, תשי״ז, תשי״ז־2, תשי״ח, תשי״ט, תש״ך, תשכ״א, תשכ״א־2]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ז, תשי״ז, תשי״ז־2, תשי״ח, תשי״ט, תש״ך, תשכ״א, תשכ״א־2]
(בוטלה).
[תיקון: ק״ת תשי״ג, תשי״ג, תשט״ו, תשכ״א־2, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
איסור יציאה מטעמי בטחון [תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
שר הפנים רשאי לאסור את יציאתו של אדם מישראל, אם קיים יסוד לחשש שיציאתו עלולה לפגוע בבטחון המדינה, ורשאי הוא להתיר את האיסור בתנאים, בסייגים ובהגבלות שייראו לו.
[תיקון: תשכ״א־2, ק״ת תשל״ח, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־2, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־2, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־2, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ט, תשכ״א־2, ק״ת תשמ״ז, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
עבירות וענשים [תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(א)
(בוטלה);
(ב)
(בוטלה);
(ג)
(בוטלה);
(ד)
(בוטלה);
(ה)
היוצא לחוץ לארץ בניגוד לאיסור לפי תקנה 6,
יאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד שנה אחת או לקנס עד אלף לירות או לשני הענשים כאחד.
[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־2, תשע״ח]
(בוטלה).


ט״ז בחשון תש״ט (18 בנובמבר 1948)
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • פליכס רוזנבליט
  שר המשפטים
 • משה שפירא
  שר העליה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן