לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חתימה דיגיטלית

עם לוג׳יק תקבלו את כל המודולים והפיצ׳רים יחד בכל חבילה, ללא הפרדות
מלאכותיות או תכניות מעורפלות. 

לוג’יק מאפשרת לכם לרכוש חבילות עם חתימה דיגיטלית. 

חתימות דיגיטליות יהיו זמינות במודל לוג'יק פלוס

 • חתימות דיגיטליות ללא הגבלה מחברת easydoc בהתאם למסלול הנבחר

הפונקציות והמודולים הבאים יהיו זמינים לכל משתמש שירכוש חבילה

 • מודול להכנת חוברות וכתבי טענות באופן אוטומטי בתאימות עם תקנות סדר הדין האזרחי ונט המשפט
 • יצירת אינספור סוגי חוברות באופן מושלם: חוזים, מכרזים, חוברות לישיבות עבודה ודירקטוריון ועוד
 • תחנת עבודה דיגיטלית מלאה המאפשרת לערוך את קבצי המקור דרך לוג׳יק
 • מספור אוטומטי של כל מסמך תוך שליטה על צורניותו
 • סידור אוטומטי של נספחים
 • שינוי סדרי נספחים בקליק
 • תוכן עניינים אוטומטי
 • דפים מקדימים לכל נספח
 • פיצול לכרכים – בהתאם להגדרות שהמשתמש קובע
 • פיצול קבצים: האפשרות לבחור אילו עמודים מכל קובץ יהיו חלק מהמסמך
 • הוספת עמוד בין דפי קובץ: האפשרות למקם עמוד חיצוני בין עמודים של קובץ קיים
 • מיזוג קבצים שונים לקובץ יחיד נפרד או לנספח ספציפי
 • חץ קפיצה – האפשרות להוסיף צורת חץ ויזואלית על גבי המסמך. לחיצה על החץ תקפיץ את הקורא מכל מקום במסמך לראש טבלת תוכן העניינים, דבר המקל על ההתמצאות בקובץ
 • האפשרות ליצור שער אוטומטי לכל קובץ
 • דיגלון – מספר הקובץ יופיע בראש כל עמוד נספח
 • יצירת חוברות עם דפים מקדימים אך ללא תוכן עניינים
 • ארגז כלים דיגיטלי המאפשר מגוון עריכות לאינספור קבצים
 • עורך מלא למגוון קבצים, לרבות עורך PDF
 • הוספת טקסטים ל-PDF וכל סוג קובץ אחר
 • דחיסת קבצים
 • השחרת טקסטים
 • מחיקת טקסטים
 • הוספת חתימה דיגיטלית ל-PDF וכל סוג קובץ אחר
 • הוספת צורות ל-PDF וכל סוג קובץ אחר
 • הוספת סימני מים ל-PDF וכל סוג קובץ אחר
 • הוספת תמונות ל-PDF וכל סוג קובץ אחר
 • הזרחת טקסטים (מירקור) על גבי PDF וכל סוג קובץ אחר
 • ספריית טמפלטים עצמאית
 • מערכת לניהול פרויקטים המאפשרת, בין היתר, שמירת פרויקטים במערכת לפתיחה ועריכה עתידית
 • המרת כל קובץ ל-pdf בצורה אוטומטית (וורד, אקסל, פאוורפויינט, תמונה, אאוטלוק…)
 • שליטה על מבנה החוברת (מיקום מספרי העמודים, האם לכלול תוכן עניינים, שפת הכותרות, תוכן הכותרות, האם לכלול מספרי נספחים ע״ג העמוד הראשון לנספח, מהיכן להתחיל את המספור)
 • תצוגה מלאה של היקף החוברת ומשקלה (MB)
 • ספרור נשלט לנספחים (מספור, אותיות, הגדרה עצמאית)
 • שליטה על החלק במסמך ממנו יתחיל המספור
 • שכפול קבצים לתוך לוג׳יק
 • זמינה להפעלה על גבי שרתים ושרתים וירטואליים
 • לוג׳יק עובדת בתאימות עם עברית, אנגלית, ערבית, רוסית
 • כל לקוח זכאי לעדכונים שוטפים ללא תוספת מחיר
 • תמיכה טכנית מלאה
 • אבטחה נהדרת – תכנת דסקטופ
 • חתימה דיגיטלית אוטומטית להגשה בנט המשפט (עם קומסיין, רכישה נפרדת דרך קומסיין)
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן