לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

רוחות הזמן מחלחלות אט אט לכל נקודה בחיינו וכך גם למערכות ששינויים בהן הם איטיים מעצם טבעם, יש שיגידו איטיים מידי. בעוד הטכנולוגיה סחפה והפכה עולמות תוכן רבים במהירות אדירה, דוגמת עולמות התקשורת, הפיננסים והסחר, חדירת הטכנולוגיה לעולם המשפט (ליגל טק) הינה איטית ומדודה. איטית ככל שתהיה, הרי שאין חולק כי הטכנולוגיה משפיעה עמוקות על העיסוק המשפטי היומיומי וכי חלחול זה צפוי להימשך ולהתעצם ככל שיעבור הזמן עד שייכנס למגמת צמיחה אקספוננציאלית.
תכלית החדירה הטכנולוגית לעולם המשפט הינה, בראש ובראשונה, ייעול. ייעול זה מתבטא בקיום תהליכים מהירים וחסכוניים יותר, מצד אחד, ובהעלאת רמת דיוק העבודה ונוחות עריכתה, מצד שני. ככל ששני ביטויים אלו ימצאו מקום נרחב יותר בפרקטיקה תהא מערכת המשפט – מקצהה העליון (בתי המשפט) ועד קצהה התחתון (משרדי עורכי הדין, מחלקות משפטיות, עורכי הדין והמתמחים) – יעילה, חסכונית, מקצועית, מהירה, אמינה, נגישה ומותאמת יותר לעידן הנוכחי.
אז מהם השינויים שיובילו את האקוסיסטם המשפטי לעבר יעילות מוגברת? כלל האצבע הוא כי כל שינוי שיגיע באמצעות כל אמצעי המקצר תהליכים ומניב תוצאה יעילה יותר, אך ברור כי תוכנות משפטיות מהוות חלק מהותי מסל אמצעים זה. נבחן כמה מערכות קיימות הממחישות את הצעידה לכיוון זה.
נט המשפט – מלכת טכנולוגיית המשפט הישראלית. תכליתה היא לנהל את תעבורת התיקים בבתי המשפט – מרגע פתיחת התיק, דרך הגשת הבקשות השונות, מתן הנחיות, החלטות והודעות לצדדים המעורבים – בתאימות גבוהה ככל הניתן עם תקנות סדר הדין האזרחי (תקסד״א). המערכת, שבפיתוחה והטמעתה הושקעו מאות מליוני ש״ח, החלה בצעדי צב בשנת 2007, ומלבד היותו איטי – היה הצב מבורדק: ההטמעה הראשונית גררה ביקורות רבות אודות תקלות, שגיאות, איטיות מערכת וחוסר שביעות רצון מממשקי השימוש. מבקר המדינה ערך בענין בדיקה יסודית שהסתיימה בביקורת נוקבת שלא חסך בה את שבטו. יחד עם זאת, מצב המערכת כיום הינו טוב לאין שיעור וקשה לדמיין את מערכת המשפט בלעדיה. לאחרונה אף הוטמע בה עדכון המאפשר הגשה של כלל כתבי בי הדין דרך נט המשפט ובכל ערכאה. פירוש הדבר הוא שכל הגשה לבית משפט נעשית דרך נט המשפט. ככלל, נט המשפט מסייעת לארבעה גורמים עיקריים:
1. עובדי מערכת המשפט בישראל: שופטים, עוזרים משפטיים ועובדי מנהל – המשתמשים במערכת בפעילותם השוטפת.
2. עובדי משרדי עורכי דין (עורכי דין וצוות משפטי)
3. בעלי הדין מקרב הציבור הרחב (לשם עיון בהחלטות וכתבי בי הדין הנוגעים לעניינם)
4. הציבור הרחב – בעיקר לטובת עיון בנוסח המלא של החלטות בתי המשפט
מעבר לכל, מערכת נט המשפט הייתה הזרז המהותי ביותר לדיגיטיזציה של מערכת המשפט הישראלית: היא האבן שנזרקה למים והרטיבה את כולם. בכך הפכה את ההגשות לבית המשפט לדיגיטליות, תרומה אדירה שהובילה לחיסכון משמעותי בזמן ומשאבים של בית המשפט ועורכי הדין (ועצים) תוך הנגשה יעילה ורחבה יותר של התוצרים המשפטיים לציבור בכללותו. יחד עם זאת, עם הדיגיטיזציה האדירה שנוצרה – נוצרו גם קשיים ובעיות רבות, דוגמת הצורך לייצר אינספור מסמכים מורכבים בצורה דיגיטלית.
לוג׳יק – ככל שמהפכת הדיגיטיזציה שעוררה נט המשפט נטעה שורשים במחוזותנו כך גם התעצמה עבודת המחשב ויצירת מסמכים דיגיטליים מורכבים. למערך עבודה זה אף הותקנו תקנות (תקדס״א, תקנות סדר הדין האזרחי החדשות) המנחות כיצד בדיוק יש להגיש את כתבי בי הדין: עם תוכן עניינים, ודף מקדים לכל נספח, ומספור עמודים מדויק, וכתיב בפונט מסוים ובגודל מסוים ועוד. יצירה של חוברת דיגיטלית כזאת, בפורמט הכשיר לעלות לנט המשפט (pdf), הינה משימה הגוזלת זמן ומשאבים אדירים מציבור המתמחים, המזכירות המשפטיות ועורכי הדין. פירוש החובה להעלאת קבצי pdf בפורמט מסוים פירושה הצורך להמיר קבצים מסוגים שונים ל-pdf (קובצי וורד, אקסל, תמונה, אאוטלוק, פאוור-פויינט וכולי), לאחר מכן יש להכין דפים מקדימים לכל נספח (שערים), לאחר מכן יש למספר כל עמוד ועמוד ולבסוף להכין תוכן עניינים מסודר וממוספר. העבודה על השלמת מלאכה זאת הינה סיזיפית, ארוכה וקשה, במיוחד שעה שלא אחת (ואף לרוב) נעשים שינויים של הרגע האחרון בחוברת ובטקסטים המצריכים למעשה שינוי מלא של מתווה החוברת וחזרה על העבודה.

את כל האתגר האדיר הזה התוכנה המשפטית המעולה לוג׳יק (LawGic) פותרת בשניות. כתוכנה משפטית לעורכי דין וצוותים משפטיים, לוג׳יק, שהעבודה על הכנתה החלה עוד בשנת 2017 כתגובה לשימוש ההולך וגדל בנט המשפט והנטלים שנוצרו בעקבות כך, מאפשרת כיום לייצר כתבי בי דין מלאים וערוכים (ולמעשה כל מסמך מורכב הכולל נספחים – דוגמת הסכמים, מכרזים, מכתבים ועוד) – בשניות. כל שיש לעשות הוא להעלות לתוכנה את כלל הקבצים המרכיבים את החוברת, לא משנה כמה קבצים ומה הפורמט שלהם (וורד, אקסל, תמונה, אאוטלוק וכולי) ובמהירות הבזק תופק חוברת ערוכה על פי תקנות בתי המשפט: חוברת עם תוכן עניינים ממוספר, דף מקדים לנספחים, עימוד מדויק וכולי. לא רק זאת, לוג׳יק מאפשרת מיזוג קבצים (לדוגמה: אם מועלים 3 קבצי תמונה שאמורים להיות חלק מנספח יחיד), פיצול לכרכים (אם גודל החוברת גדול ממגבלת ההעלאה לנט המשפט), כיווץ ודחיסת קבצים וחובות, בחירת אילו עמודים מקובץ יכללו בנספח (אם לדוגמה קובץ מכיל 30 עמודים ורוצים רק שעמודים 3-7 יהיו חלק מהנספח), מתן שמות אוטומטי לנספחים (לפי שמות הקבצים), הזנה של שער למסמך עצמו (דוגמת לוגו המשרד), הוספה של תצהיר, טעינת פורמטים אוטומטיים ועוד, וכל זאת בעברית ובאנלית.
במחשבה ראשונה ניתן לחשוב שלוג׳יק מהווה סיוע עצום רק לעורכי הדין המגישים כתבי בי דין לבית המשפט – אך האמת רחבה יותר. מעבר לחיסכון זמן עצום לעורכי הדין, התוצר האסתטי והנגיש של לוג׳יק בעצם חוסך גם את זמנו של בית המשפט. שופט המקבל כתב בי דין ערוך למופת עם תוכן עניינים דינמי ממנו הוא קופץ בקלות לכל נספח בקליק יחיד חוסכת לו זמן רב, וכך למערכת כולה. זאת אומרת שגם מקבל תוצרי לוג׳יק נהנה מהגברת יעילות עבודתו. מעבר לכך, ללוג׳יק יכול להיות תפקיד חשוב גם במשרדי ממשלה רבים ובראשם משרד המשפטים – הן פנימה ובאשר לעבודת המשרד והן החוצה באשר למקבלי תוצריהם.

התרומה המרכזית של לוג׳יק היא כפולה. מחד גיסא, היא חוסכת זמן ומשאבים משמעותיים לעורכי הדין ומשרדם. חיסכון המאפשר להם להתמקד במשפט ולהמנע מעבודות מנהלתיות-סיזיפיות. מאידך גיסא, התוצרים שהיא מפיקה מקלים גם על השופט לנווט בכתב בי הדין המוגש אליו (שכן הוא אינטרקטיבי ומכיל קישורים דינמיים המאפשרים, לדוגמה, קפיצה מהירה מתוכן העניינים לנספח הרלוונטי) ובכך חוסכת גם זמן שיפוטי רב. בעשותה כך, לוג׳יק למעשה משמשת כאופניים לנט המשפט – היא מאיצה את נוחות ויעילות השימוש בה. היא לוקחת את מהפכת האוטומציה המשפטית ומשיאה אותה לרווחת המשתמשים.
אל מול תוכנות המשפט של הדור הקודם לניהול מסמכים (DMS), דוגמת עודכנית, ליגל, יודפת, משפטית, לוג׳יק מציעה קפיצת מדרגה וחווית משתמש אדירה, במיוחד שעה שהיא מספקת גם אפשרויות לחתימה דיגיטלית, מאומתת או שלא מאומתת (המאומתת בשיתוף פעולה עם קומסיין), כך שכל תהליך יצירת המסמך הדיגיטלי הופך להיות חלק, מהיר, מתקדם ואפילו נעים.
שיח עם עורכי דין המשתמשים בתוכנה מעלה כי היא מומלצת על ידם בחום עד כי לטענתם הם אינם יכולים לחזור ולא להשתמש בה – סימן מבטיח להיותה התוכנה המשפטית הפופולרית ביותר.
צוות הפיתוח של לוג׳יק עמל באופן שוטף על פיתוח תוספים ופיצ׳רים נוספים שייעלו את העבודה באופנים רבים יותר וודאי בעידן חדירת ה-AI (בינה מלאכותית) לעולם המשפט.

כשחושבים על עתיד מערכת המשפט המודרנית נדמה כי ישנו סגמנט אחד שיופיע בכל תכנון עתידי: זמן! נצפה שמערכת המשפט תהיה מהירה יותר בכל אחד משלביה: מהכנת כתבי בי הדין (וכאן פתרון כלוג׳יק עושים את העבודה), דרך הגשתם, מסירתם (לצדדים שבתיק), קביעת דיונים קרובים ומהירים, ניהול הליך מהיר ויעיל ועד מתן פסק הדין, ההכרעה והמימוש. מערכת המשפט צריכה לרוץ ביעילות ומהירות רבה הרבה יותר – והדבר אפשרי. עולם הליגל-טק (Legal-Tech) מתקדם בצעדים איטיים ביחס לאחיו הפינטק (Fin-Tech) והביו-טק (Bio-Tech) אך מגמה זאת הולכת ומאיצה – וככל שהיא תאיץ יותר כך ירווח למערכת המשפט בכללותה וכלל העוסקים בה – יעילות שתקרין על המשק והחברה בכללותם.
אם תעצמו את העיניים ותדמיינו את מערכת המשפט של 2040 – מה אתם רואים?

תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן